Δια βίου μάθηση


Αυτή είναι η πιθανότερη ονομασία του 1ου cd ( ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού ) που πρόκειται να υλοποιηθεί και να διανεμηθεί απο το φ.ε  ηχοτάξιο  έως και την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου...Ο τίτλος είναι συμβολικός και πολύ σχετικός με τις κατευθύνσεις και τις αρχές του φροντιστηρίου..
Για τα περιεχόμενα είναι ακομη αρκετά νωρίς,πάντως έχει ήδη αρχίσει η συγκέντρωση του υλικού και διαμορφώνεται το 1ο προσχέδιο..
Γενικά, θα περιλαμβάνει μουσικά θέματα από πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής,Ελληνικής και Ξένης..Ας αναμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα..