Σαμαρίνα


         
 Παιδιά της  Σαμαρίνας               


      ΡΕ+            ΣΟΛ+             ΡΕ+ ΛΑ+ ΡΕ+
Και σεις    παιδιά μωρέ,  κλεφτόπουλα            ( 2 )

        ΜΙ-            ΛA+ ΡΕ+   ΛΑ+               ΡΕ+
Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα

       ΜΙ-             ΛA+ ΡΕ+        ΛΑ+           ΡΕ+
παιδιά της Σαμαρίνας     κι ας είστε λερωμένα  

 

Σαν πάτε απάνω μωρέ στα βουνά    2
Κατά τη Σαμαρίνα,  μωρέ παιδιά καημένα
κατά τη Σαμαρίνα κι είστε λερωμένα  
  

Ντουφέκια να μωρέ, μη ρίξετε   2
Τραγούδια να μην πείτε, μωρέ παιδιά καημένα
τραγούδια να μην πείτε κι ας είστε λερωμένα  

 Κι αν σας ρωτήσει μωρέ, η μάνα μου    2
Η δόλια η αδερφή μου, μωρέ παιδιά καημένα
η δόλια η αδερφή μου κι ας είστε λερωμένα  
  

Μην πείτε πως μωρέ, σκοτώθηκα    2
Πως είμαι λαβωμένος, μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι λαβωμένος κι ας είστε λερωμένα