O χωριάτες


O χωριάτες   ( ΜΙ+ )


ΕΙΣΑΓΩΓΗ    ΛΑ- /ΦΑ+/ ΡΕ-/ ΜΙ+ ΜΙ+                                ΛΑ-                   ΦΑ+              
Έρθαν’ οι εμπόρ’ να παίρ’νε     τσιάμπα το καπνόν    2
ΛΑ-               ΦΑ+            ΡΕ-                      ΜΙ+
Τον χωριάτε ‘κι  ερωτούνε     σ’ον λογαριασμόν            2Ο καημένον ο χωριάτες  πανταλόν’ πα κι έχ’
Κι ασ’ην εντροπήν ατ’  κοί’ται   σ’ο κρεβάτ’ απέςΕμαζεύταν τα κορίτσια τ’ απές σ’ην αυλήν
Τ’ έναν λέει ντουλάπαν ‘κι έχω, τ’άλλο μηχανήν


Εχολιάσθεν κι η γαρήν ατ’, με τ’ατόν μαλών’
σκύλ’ υιέ γιατί εδώκες τσιάμπα το καπνόν