Ταμπλατούρα κιθάρας - for eliza

Είναι μόνο η αρχή του κομματιού,γραμμένη πολύ απλά, για παιδιά του πρώτου έτους..
Θα ακολουθήσει πιό σύνθετη γραφή στο μέλλον