Σχεδιασμός διδακτικής περιόδου


Δύο  νέα audio cd περιελαμβάνονται στον φετινό σχεδιασμό του φροντιστηρίου..
Πρόκειται για νέα  - δυναμικά  ακουστικά βοηθήματα
Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς..
Για τα ήδη υπάρχοντα cd ενημερωθείτε από το αντίστοιχο αρχείο
Τα cd αποστέλλονται σε όποιον  αναγνώστη του ''ηχοτάξιον'' τα ζητήσει, πάντοτε δωρεάν, μετά από σχετικό αίτημα στην ηλεκτρ. διεύθυνση του φροντιστηρίου