Διασκεύη Ροκ τραγουδιού

Το γνωστό τραγούδι των ''ΚΙSS''
διασκευασμένο για μαθητές έως 12 ετών