Κρυφό σχολειό

*Βαδίζουμε ολοταχώς προς τα 'κεί, προς τα πίσω
Αλλά είναι ευλογία
Επειδή,'' το αντίξουν, συμφέρον εστί''