Εθνική υπόθεση


Ακριβώς όπως το δηλώνετε κύριοι υπουργοί !
Ακριβώς όπως το διαλαλείτε δεξιά κι αριστερά  σκίζοντας τα ιμάτιά σας για την πολύπαθη  παιδεία !
Ναι, συμφωνώ μαζί σας
Επειδή η Παιδεία είναι Εθνική υπόθεση
 και υπόθεση όλων μας
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η δημόσια εκπαίδευση είναι τουλάχιστον  ύποπτη
Επειδή, όπως γνωρίζουν  ακόμα κι οι πέτρες ....
την ιστορία την γράφουν οι εκάστοτε επικρατούντες των λαών..
Οι διοικητές και 'Αρχοντες του Κόσμου
Γι ' αυτό
μόνον ενάρετοι ιδιώτες
 με την αλάνθαστη πείρα της ίδιας της Ζωής,
 με την καθημερινή εξάσκηση και επανάληψη ετών,
και με άσβεστο έρωτα  για το αντικείμενό τους
 όπως και για την Γνώση και την Μάθηση και την Διάδοση,
μπορούν να φέρουν άριστα αποτελέσματα
  σ' αυτόν τον τομέα
Όπως και σ' όλους τους υπόλοιπους