Περιμένουμε

Μα τι απήχηση έχει τον τελευταίο διάστημα η σελίδα μας
 στας Ηνωμένας Πολιτείας....
Επικοινωνείστε παιδιά μαζί μας, εαν κάτι ψάχνετε,
δεν είναι κακό
Το με'ι'λ είναι γνωστό
Περιμένουμε