Μόνο τότεΜόνο εάν ματώσεις για τον διπλανό σου
                                               κι ας είναι κάθαρμα
Μόνο εάν προσφέρεις χωρίς να ζητήσεις αντάλλαγμα
Μόνο εάν γίνεις εθελοντής
Μόνο εάν ξαγρυπνήσεις στον πόνο του ''άλλου''
Μόνο εάν πάψεις να είσαι υπάκουος και φρόνιμος δούλος
Μόνο όταν τολμήσεις να θυμώσεις αληθινά
Μόνο εάν ζητήσεις την ζωή σου πίσω
Μόνο εάν πιστέψεις στον εαυτό σου και στην ιστορία σου
Μόνο εάν Ξυπνήσεις