Εμείς και οι Έλληνες συνθέτες

Την περίοδο που διανύουμε, έως και όλον τον μήνα Απρίλιο,
γίνεται από το ηχοτάξιον προσπάθεια επικοινωνίας με  γνωστούς Έλληνες συνθέτες
 και τραγουδοποιούς,
 με σκοπό
 να μας δοθεί η άδεια ανάρτησης  κάποιων γνωστών τραγουδιών τους
 με την μορφή παρτιτούρας ή ταμπλατούρας
Τα αποτελέσματα του συνόλου αυτών των επικοινωνιών
- θετικών ή αρνητικών-
 θα ανακοινωθούν από το ηχοτάξιον
κατά τον μήνα Μά'ι'ο

Ευχαριστούμε