Αρχειοθέτηση σελίδας

Με σημαντικές αλλαγές στην αρχειοθέτηση θα συνεχιστεί η πορεία της σελίδας
Τέσσερα νέα αρχεία εμφανίζονται  παίρνοντας τη θέση πέντε αρχικών
Αναλυτικότερα ,
στα αρχεία ΚΙΘΑΡΑ ταμπλατούρες, ΤΡΙΧΟΡΔΑ ταμπλατούρες, ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΟΥ ταμπλατούρες,
 θα αρχειοθετούνται αποκλειστικά ταμπλατούρες για τα αντίστοιχα μουσικά όργανα, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να τις βρίσκει γρήγορα.
Στο δε αρχείο Παρτιτούρες Ελληνικής Παράδοσης θα μεταφερθούν όλες οι παρτιτούρες που είναι καταχωρημένες κατά γεωγραφική περιοχή
Ελπίζουμε , οι νέες αλλαγές και προσθήκες να φανούν χρήσιμες σε μεγάλο αριθμό μαθητών και δασκάλων  της λα'ι'κής και παραδοσιακής  μας μουσικής