Να είσαι Έτοιμος


Εκείνος που περιμένει άλλους να τον σώσουν  είναι Σκλάβος
Εκείνος που επιθυμεί Ειρήνη
 πρέπει να είναι έτοιμος για Πόλεμο
 Κάθε στιγμή