Καλή Ανάσταση


Στο πνεύμα μας
Είναι κατειλλημένο
Και στο μυαλό μας
Είναι μπλοκαρισμένο

Καλό κουράγιο σ' όλους
Καλή λευτεριά
Απ' τα απάνθρωπα δεσμά
Που εμείς τα ζητήσαμε

Καλό Φως
Να ρημάξει τα Σκοτάδια