Φάρμακα


Τα φάρμακα του φαρμακείου δεν θα σε γιατρέψουν
Κι αν το κάνουν, θα σε βλάψουν αλλού
Πολλές φορές ανεπανόρθωτα
Κανένας δεν σου λέει την αλήθεια
Η στημένη βιομηχανία γύρω απ' το ανθρώπινο κοπάδι - καταναλωτές κρατάει καλά
Σταμάτα να συμμετέχεις στο παιχνίδι
Σταμάτα να παρακολουθείς ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΣ το θέατρο
.......
Φάρμακα παράγει ένας βιολογικός λαχανόκηπος
Φάρμακο είναι μια ''ανθρώπινη'' ζωή στην ύπαιθρο
Φάρμακα θα βρεις στα  αμόλυντα ψηλά βουνά
Φάρμακο είναι η επιστροφή στον Εαυτό και ο διαλογισμός
Φάρμακο είναι η Φύση, η Τέχνη κι η Παράδοση