Άσκηση

''Άσκηση '' είναι η νέα ενότητα του ιστολογίου
Στόχος και σκοπός της είναι να καταδειχθεί η μεγάλη - αναντικατάστατη αξία της σωματικής άσκησης για τον κάθε άνθρωπο,
ιδιαίτερα σ'αυτές τις κρίσιμες ώρες,
όπου μόλυνση από γης αλλά και ...ουρανού
 προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος
Ασκούμαστε ,εαν είναι δυνατόν ,στην εξοχή,
η ατμόσφαιρα της πόλης είναι υπέρ του δέοντος βεβαρυμένη
Διαβάστε παρακάτω για τα άμεσα οφέλη του περπατήματος