Ο Αληθινός Δρόμος

Η ζωή  είναι ιερό δικαίωμα αλλά και υποχρέωση
Ο άνθρωπος είναι το μέτρο για όλα τα πράγματα
Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από κάτι άλλο
Η επιθυμία της καρδιάς είναι για τον καθένα το σημαντικότερο πράγμα
Η ομορφιά είναι η μόνη Αλήθεια