Νεομάρτυρας Δραγούμης

«Μου αρέσει να ζω μέσα στο έθνος μου για τον εαυτό μου κι ακουμπώντας επάνω του να γίνομαι πιο άνθρωπος, δηλαδή κάτι περισσότερο ή τελειότερο από τον άνθρωπο.
 Ο καθένας γεννήθηκε σωτήρας του έθνους του. 
 Λίγοι όμως ξέρουν πως γεννήθηκαν τέτοιοι, δηλαδή πως αυτοί θα το σώσουν, αν θέλουν.
 Πρέπει να φαντάζομαι πως από μένα μόνο εξαρτάται η σωτηρία του έθνους.
 Και αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα ήταν κανένας άλλος που να το σώσει.
 Ή να μην κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι και να φαντάζομαι πως μόνο εγώ έχω το μεγάλο χρέος της σωτηρίας». 

Ίων Δραγούμης