Καινούριο υλικό


Καινούριες ταμπλατούρες για ακουστική (έντεχνο- ποπ)
 και ηλεκτρική κιθάρα (κυρίως κλασσικών ροκ κομματιών )
τρίχορδων (μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς)
και Ποντιακής λύρας
 θα αναρτηθούν την διδακτική περίοδο που ξεκινάει σε  λίγες ημέρες
Το μουσικό αρχείο της σελίδας θα διευρυνθεί
στην προσπάθεια που καταβάλλουμε
να την καταστήσουμε χρήσιμο εργαλείο για μουσικούς
 που ασχολούνται με έγχορδα μουσικά όργανα