Φροντιστηριακά

Oι εγγραφές αχίζουν στις 15/9
Η  διδακτική περίοδος στις 1/10

 Για το τρέχον έτος
σχεδιάζεται η ίδρυση ορχηστρικού συνόλου αποτελούμενου
  κυρίως από μαθητές αλλά και μουσικούς της περιοχής