Κιθάρα (στίχοι+συγχορδίες)


Αυτός ο νέος φάκελλος του αρχείου
θα περιέχει επιλεγμένα
Ελληνικά και ξένα τραγούδια.
Είναι ο τρόπος καταγραφής που στην γλώσσα των μουσικών
 αποκαλείται ''οδηγός''
Οδηγοί υπάρχουν - σε πολύ μεγάλο αριθμό=
σε Ελλην. και ξένα ιστολόγια
Δεν θα μπορούσε όμως το ηχοτάξιον να μην
αρχειοθετήσει κάποια πολύ γνωστά τραγούδια
και με αυτό τον τρόπο
Καλή μελέτη και πάλι