Τι να κάνεις ;


Να πεις στον εαυτό σου :

''Ο κόσμος ανάποδα κι αν γυρίσει,
 αυτό που ήρθα να κάνω
                                     θα το κάνω''

( Γνωρίζεις που βρίσκεσαι
                        και τι ήρθες να κάνεις ; )