Τα Παλιά Τραγούδια Ξέρουν

Ήταν τα παλιά τραγούδια
 που έλεγαν την αλήθεια,
αλλά οι πιό πολλοί από ' μας δεν τα πίστεψαν
Δεν τα πιστέψαμε και ψάχναμε
 στα καινούργια
Και στα πιό καινούργια
Ώσπου κάψαμε το μυαλό μας
 και χάσαμε το μπούσουλα..
Καλή μας Επιστροφή