Μονόδρομος

Θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή
 της δράσης
 για την πνευματική άνοδο αυτού του
 κόσμου
Αυτού του κόσμου που ζητά να ανεβεί ένα σκαλί
 και δεν γνωρίζει πως
Οι τιποτένιοι, οι μικρόψυχοι, ο όχλος και η
 μετριότητα πάντοτε υπήρχαν
Από κανέναν δεν περιμένουμε εύσημα ή βραβεία
Κι από κανέναν επίσης δεν  τα χρειαζόμαστε,
 επειδή είναι άχρηστα και αχρείαστα
Καθημερινά δίνουμε την μάχη σε κάθε επιπεδο
Δεν υπάρχει χρόνος, ούτε και χώρος
 για απογοητεύσεις και πισωγυρίσματα
Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος