Αν περιμένεις

Αν περιμένεις το κράτος να σε σώσει, είσαι ήδη χαμένος
Αν βασίζεσαι σε φίλους και συγγενείς
   καλύτερα κρύψου από τώρα
Κι αν 
στηρίζεσαι στους γείτονες και στους συμπολίτες, πάλι κρίμα

Κι εκείνοι από ' σένα περιμένουν
Η ζωή σου σώζεται μόνο από ένα μυαλό :
Το δικό σου