Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική.


Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική.Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική:
Ὁ Γάλλος ἀρχαιολόγος Ὀνορὲ παρατηρεὶ ὅτι «Τὰ γράμματα τῶν Μάγιας μοιάζουν μὲ αὐτὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου καὶ μάλιστα, μὲ τὴν ἴδια σειρά. Ἡ γλῶσσα τῶν Μαγιας ἀποτελεῖται κατὰ τὸ 1/3 ἀπὸ Ἑλληνικὲς λέξεις.»
Ὁ χρονικογράφος τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Φιγκαρὸ στις 7-3-1992 ἔγραφε. «Ἡ Γαλλικὴ γλῶσσα δὲν ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἄλλα ἔχει τὶς ῥίζες της στοὺς Ἑλληνικοὺς τραγικούς, φιλοσόφους, ἱστορικούς».
Ὁ Στοβαῖος στὸν «Τέλειο λόγο» γράφει. Τὰ Ἑλληνικὰ ἱερογλυφικὰ εἶναι ἡ βάσῃ μετατροπῆς τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἡ σφηνοειδὴς γραφὴ τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ἰαπώνων, ἐνῶ ἡ Πρωτομινωϊκὴ γραφή, εἶναι ἡ βάση τῆς σφηνοειδοῦς γραφῆς τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῶν Βαβυλωνίων.
Στοὺς ΗΥ τοῦ προγράμματος «Ἰβίσκος» στὴν Ἀμερικὴ εἶχαν καταγράψει, μέχρι τὸ 1998, 6.000.000 ἑλληνικὲς λέξεις, ἐνῶ ἡ δεύτερη γλῶσσα ἡ Ἀγγλικὴ ἔχει 490.000 λέξεις.

Δαρίβας Παναγιώτης περιοδικὸν ἀναζήτησις

Το διαβάσαμε από το: Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική. http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/01/blog-post_9202.html#ixzz2q6GcHS2P