Οι αιτίες της κρίσης


Είναι μόνο τέσσερις:

Το Εγώ

τα κοψίδια

ο  καναπές  και


τα   τηλεσκουπίδια