Αφύπνιση  Ελληνικός λαός και  αφύπνιση..
Όπως λέμε :

''Δεν μπορείς να μάθεις σε γέρικο σκυλί καινούργια κόλπα''

Αγγλική παροιμία