Προειδοποιήσεις


Από παλιά γράφουμε  (σ'αυτήν εδώ την σελίδα)
 πως ο Άνθρωπος
πρέπει να μένει μακριά
-να κρατάει απόσταση ασφαλείας-
και να έχει ελάχιστα έως και καθόλου ''πάρε δώσε''
 από τυπάκους που  είναι ενδεδυμένοι με
 με την εικονιζόμενη αμφίεση
Μείνετε μακριά και
αποφεύγετε κάθε επαφή- ακόμα και ακρόαση,
 εάν σας ενδιαφέρει
 το αθόλωτο μυαλό
και η 
καθαρή συνείδηση.