Πολιτισμός

Κάποιος φαίνεται πως θα κατεβάσει τον διακόπτη
Τον γενικό
Μπορείς να ζήσεις σαν τον προπάππο σου;