Αναρτήσεις μουσικών σημειώσεων


Στην σελίδα αναρτώνται τραγούδια (παρτ & ταμπ)
 που δεν 
υπόκεινται στους νόμους που  αφορούν την  πνευματική ιδιοκτησία..
Πρόκειται κυρίως για Ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια ή
παιδικά τραγουδάκια, εορταστικά κτλ
Έτσι οι αναρτήσεις είναι λίγες στον αριθμό
 και ο ρυθμός εμφάνισης καινούργιων είναι αργός
Όσον αφορά τις καταγραφές των παραδοσιακών,
έργο που συνεχίζεται απρόσκοπτα,
αναρτώνται μόνον όσα τραγούδια μπορούν να αναρτηθούν
 αυτή την  χρονική περίοδο και πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας