ΟδυσσεύςΑντίνοος ή Αντίνους
Ευρύμαχος
Αμφίνομος
Αγέλαος

Αυτά είναι τα αιώνια φιλαράκια
Επανα-φορτιζόμενοι..
Πάντοτε μπροστά σου
Αν φαντάζουν στα μάτια σου  ανίκητοι,
μελέτησε τον τρόπο του Οδυσσέα