Αλήθεια και Πόνος


Αφού οι Έλληνες πραγματικά ξεχνούν
 και διαθέτουν όντως την χειρότερη -απ' όλους-  μνήμη,
τότε δικαίως
η χώρα θα μπορούσε να ονομάζεται
η Χώρα της Λήθης !
Και ποιοί είναι οι κάτοικοι αυτής της χώρας ;

  Οι Λήθιοι !!!

(Ένα τραγικά μεγάλο ποσοστό)