Το ανέκδοτο του Αιώνα

Οι ΗΠΑ
κατηγορούν την Ρωσία
για ανάμιξη στα εσωτερικά τρίτων χωρών !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!