Εμείς και τα ΄΄δύσκολα''Το πιο πιθανό  μπροστά στα δύσκολα είναι

να φοβηθείς
να στεναχωρηθείς
να οργιστείς
να απογοητευτείς
να παραιτηθείς
 να το βάλεις στα πόδια

και όχι να σκεφτείς, να αποφασίσεις, να σχεδιάσεις και να οργανωθείς

Κι έτσι χάνονται μυριάδες ζωές και συνειδήσεις 
Δεν είναι θέμα ηθικής
Η ηθική δεν χωράει εδώ
Μετριέται το σθένος
Η εμπιστοσύνη
Και η ικανότητα