Γνωμικό

 
Άλλωστε κύριε,
οι Έλληνες έχουν ένα γνωμικό :

''Κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα''       !!!