Γι' αυτόν που ψάχνει

Επειδή δεν βλέπεις το αυτονόητο
Επειδή αγνοείς τον Εαυτό σου
Επειδή περιφρονείς τους ταπεινούς

Γι' αυτό είσαι δυστυχισμένος
Γι' αυτό είσαι χαμένος
Γι' αυτό είσαι παραιτημένος