Πρόγραμμα

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και την τρέχουσα περίοδο
 το ηχοτάξιο
Επίσης, από αύριο 16/9 θα αρχίσει ο καταρτισμός του προγράμματος
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους