Σώπαινε κι ας ξέρεις


Το καταραμένο Εγώ του ανθρώπου 
δεν θα πάψει να τον κυβερνά
Έτσι, και στο έτος 2.014 ακόμη σερνόμαστε:
''Εγώ το είπα πρώτος''!
''Εγώ το έκανα πρώτος''!
Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε απ' την τραγική μας μοίρα
Γι 'αυτό,
οι μεγάλοι Άνθρωποι ήταν πάντοτε ελάχιστοι
και οι μικροί περίσσευαν
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ