Συνεχίζουμε..

Τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν
 και το ηχοτάξιο εισέρχεται στους γνώριμους ρυθμούς
Οι αναρτήσεις θα συνεχιστούν κανονικά