Επιμονή


Η καταπληκτική μέθοδος της ταμπλατούρας διδάσκεται στο ηχοτάξιο
Σ'αυτήν και μόνο σ' αυτήν οφείλεται η επιτυχία του φροντιστηρίου
Σ'αυτήν και ο  σταθερά αυξανόμενος αριθμός των μαθητών
Αυτή η μέθοδος είναι που έχει  εντυπωσιακά και σχεδόν άμεσα  αποτελέσματα
Γ΄'αυτήν τη μέθοδο οι μαθητές παραμένουν στην εκμάθηση μουσικού οργάνου
 και δεν εγκαταλείπουν γρήγορα, όπως συμβαίνει σε άλλα εκπαιδευτήρια
Και σε αρκετές περιπτώσεις,
αυτή η μέθοδος είναι που ενισχύει την θέληση και την επιμονή των μαθητών,
απ'την στιγμή που οι ίδιοι βλέπουν γρήγορα αποτέλεσμα στην προσπάθειά τους
Η ταμπλατούρα είναι και θα παραμείνει ο βασικός τρόπος διδασκαλίας στο ηχοτάξιο