Όχι μόνο νότες


Σ' αυτό το''φροντιστήριο εγχόρδων''
εκτός από νότες κι αριθμούς,χρόνους και μέτρα,
προσπαθούμε καθημερινά
 να μάθουμε και άλλα  πράγματα
Για  την Θέληση :
Μπορείς να κάνεις ό,τι φανταστείς αρκεί να το θέλεις αληθινά
Για την Αντίληψη :
Το παίξιμο  ενός μουσικού οργάνου, η ανάγνωση μουσικών κειμένων,
η ενορχήστρωση, η συμμετοχή σε μουσικό σύνολο,
όλα αυτά αυξάνουν στο μέγιστο βαθμό την κατανόηση και την κρίση του ατόμου
Για το Εγώ
Αφού το Εγώ είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο,
αναζητούμε τρόπους, λόγια και συμπεριφορές
για να το εξαφανίσουμε
Δεν περιμένουμε απ'τον Κόσμο ν' αλλάξει
Αλλάζουμε εμείς