Οργανωτικά


Από τα μικρά μουσικά σχήματα που συμμετέχουν
σε διάφορες εκδηλώσεις
 την τρέχουσα περίοδο,
 από παλαιούς μαθητές του φροντιστηρίου, 
αλλά και από μουσικούς της  ευρύτερης περιοχής,
θα επιλεγούν τα πρώτα μέλη του 
υπό σχεδιασμό ορχηστρικού συνόλου ηχοτάξιο