Ταμπλατούρα και έγχορδα

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την μέθοδο της ταμπλατούρας,
είναι απαραίτητες  διευκρινήσεις  σε τακτά διαστήματα
από πλευράς  του φροντιστηρίου,
ώσπου  γίνει κατανοητή πλήρως και από πολλούς
 η μέθοδος αυτή της σημειογραφίας.
Είναι λογικό,
μουσικοί που διδάχθηκαν τον κλασσικό τρόπο σημειογραφίας,
(παρτιτούρα) ,
και δεν έχουν έρθει σε επαφή μ' αυτόν τον νέο τρόπο καταγραφής,
να βλέπουν κάπως ύποπτα και να θεωρούν ''ιερογλυφικά''
τον τρόπο της ταμπλατούρας.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτός ο τρόπος
στερείται εγκυρότητας και  μαθησιακής αξίας
Είναι το ίδιο και το αυτό
 (οι νότες αντικαθίστανται με αριθμούς αλλά δεν παύουν να είναι νότες)
Επίσης είναι απόλυτα λογικό οι μαθητές εγχόρδων οργάνων να επιλέγουν
 τον τρόπο αυτό, αφού τους προσφέρει ταχύτητα στην ανάγνωση,
που σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν 
διαβάζοντας με τον κλασσικό τρόπο ένα κείμενο
Αντί λοιπόν να γινόμαστε πολέμιοι σε κάτι που δεν γνωρίζουμε,
είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε
Επειδή όπως λένε,
αν εσύ δεν γνωρίζεις κάτι,
δεν σημαίνει πως αυτό δεν υπάρχει