Τελική εκδήλωση


Στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00
θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση του φροντιστηρίου,
στον χώρο της ομαδικής  εικαστικής έκθεσης
Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες