Διαλέγεις !


Ευρωπαίηδες.: Αν βγείτε απ' το μαντρί, σας έφαγε ο λύκος !

ηχοτάξιο : Αν μείνετε στο μαντρί, σας έφαγε ο τσομπάνος......