Πρόγραμμα 2016-17 -Εγγραφές

Μετά τις  εργασίες ανακαίνισης
και από  15 - 9 έως και 31-10,
θα ξεκινήσουν οι εγγραφές  για την περιόδο 2016-17
και θα γίνει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος..
Στον χώρο του φροντιστηρίου από 18.00 έως 21.00 καθημερινά