Καλοκαίρι 2018

Σε ποιων εχθρών  μιαρά χέρια έπεσε το σπίτι των προγόνων,
όταν εκείνοι εκδιώχθηκαν και ξεριζώθηκαν ;
Σε ποιων ανίερων εχθρών  τα  μιαρά χέρια ,που στάζουν μίσος και ορέγονται το
 σπίτι μας και τα υπάρχοντά μας, όλα θα καταλήξουν ;
Λαέ του Ύπνου , του Φθόνου και του άμετρου Εγώ, ήρθε η ώρα να πληρώσεις το βαρύτερο των τιμημάτων..
Αλλά γιατί να πληρώσει μαζί σου και το 10%, που σε τίποτα δεν σου μοιάζει, και δεν φταίει διόλου
 για την τρομερή κατάπτωση και παρακμή  σου..
Μόνο για' αυτό  θα έπρεπε παρακαλούμε νυχθημερόν τον Θεό
Μόνο η προσευχή απόμεινε
Αφού η λογική εξοβελίστηκε διαπαντός απ' τους νόες των παροικούντων..
Προσευχή νοερή , όρθιοι , με τα χέρια υψωμένα και το βλέμμα περήφανο στον ουρανό