Ζιπούνα

-επιτραπέζιο- 5/8

Χαμέληνον Καρακαπάν, ας χαμελείν ο ήλιον
θα έρ'ται και διαβαίν' τ' αρνί μ'
κόκκινον άμον μήλον

Η ζιπούνα τ'ς εχ' λογάδια
πάει φέρ' νερόν και πλύνει ατό
ασ' όλα τα πεγάδια..
η ζιπούνα τ'ς εχ' πλουμία
πάει φερ' νερόν και πλύνει ατό
ασ' όλα τα ορμία.....

Τ' αρνόπο μ' απές  σ'ο παρχάρ'
χαμέμηλον σωρεύει
ο ήλιος όντες είδεν α'
άλλο 'κι βασιλεύει...

Η ζιπούνα τ'ς ..........

Σ'α  ψηλασέας ήλιος εν
σ'α χαμελά εχιόν'τσεν
έναν ημέραν  'κι είδα σε
κι εθάρρεσα εχρόν'τσεν...

Η ζιπούνα τ'ς ......