Ρωμάνα

Παραδοσιακό επιτραπέζιο  (5/8)

Ρωμάνα επαρχάρευε
κουντούρ'  σ'α  λιβαδ(ί)α
σ'ου Μύρη και σ'ου Κοβλακά
και σ' άσπρα τα πλακία

Ρωμάνα τρώει τ' ανθόγαλαν
τη μαντζίραν, το στύπον,
φτερία στρών' και κοί'ται  'κα
κοιμάται 'λαφρόν ύπνον

Η δείσα έκατσεν σ'α ραχιά
θολούνταν τα παρ'χάρια
Ρωμάνα άλλο 'κι είδα 'σε
έχασα και τη χνάρια

Ρωμάνες πάτε σ'ον παρ'χάρ'
καλά δουλείας ποί'στεν
'σο μέλ' κι ασό ανθόγαλαν
το μερτικό μ' κρατείστεν

               R

Ρωμάνα ξαν ρωμάνα
του παρ'χαρί η μάνα
τιδέν 'κι φοβερίζει ατέν
απές σ' άγρα τ' ορμάνια.